Wettelijk kader

De vrijwilligerswet voor u, als (toekomstige) vrijwilliger

De vrijwilligerswet is van groot belang voor u, als (toekomstige) vrijwilliger. De wet zorgt ervoor dat je administratief in orde bent, dat je verzekerd bent en regelt een eventuele vergoeding.

Daarom zal Vonak altijd een contract aanbieden. Zo kan je met een gerust hart je vrijwilligerswerk doen.

De vrijwilligersorganisatie is verplicht een verzekering aan te bieden. Het gaat om de “burgerrechtelijk aansprakelijkheidsverzekering” (BA). Heb je tijdens je vrijwilligerswerk of je verplaatsing ernaar toe een ongeval, dan dekt de verzekering de kosten.

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd. Dit willen zeggen dat je voor vrijwilligerswerk principieel geen geld ontvangt. Principieel, want sommige organisaties geven hun vrijwilligers wel een vergoeding. Er bestaan twee soorten vergoedingen: een forfaitaire vergoeding en een kostenvergoeding.

De forfaitaire vergoeding is een vergoeding die je ontvangt per dag dat je vrijwilligerswerk doet. Er bestaat een maximum bedrag, dat is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks herbekeken door de overheid. Vonak geeft tijdig deze bedragen door aan de organisatie.

Daarnaast bestaat er een kostenvergoeding. Deze vergoeding gaat over woon-werkverkeer. Hoeveel deze vergoeding bedraagt, is wettelijk bepaald. Jaarlijks veranderen deze bedragen. Vonak houdt dit in het oog voor de organisatie. Als vrijwilliger is het belangrijk om bewijsstukken in te leveren. We denken hierbij aan het trein- of busticket. De kilometers die je met de wagen aflegt, dien je “op eed” te vermelden. Je mag met andere woorden niet liegen over de afgelegde kilometers. Een vergoeding is geen inkomen. Dat wil zeggen dat je het niet moet doorgeven aan de belastingen of RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid). Je moet er geen belastingen op betalen. Vrijwilligerswerk is niet fiscaal aftrekbaar.

Let op: de forfaitaire en kostenvergoeding kunnen nooit gecombineerd worden. Of je ontvangt een dagvergoeding, of je ontvangt een kostenvergoeding voor de trip van en naar het werk. Beide vergoedingen tezamen kun je nooit ontvangen. Het is de keuze van de organisatie of zij een vergoeding uitkeren en zo ja, de welke.

Geheimhoudingsplicht
Als vrijwilliger heb je geheimhoudingsplicht. Dit is vooral van toepassing in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld in de verzorgings- en gezondheidssector. Specifieke en persoonlijke informatie mag je niet zo maar doorvertellen. De wet zegt: “informatie mag de vrijwilliger niet verspreiden omdat dit tot immateriële, emotionele, psychologische en/of materiële schade kan leiden”. (Handboek werken met vrijwilligers, 2014). Gevoelige informatie hou je best voor jezelf. Zit je toch ergens mee? Praat er over in teamverband.

Bekijk onze vacatures

Vonak is actief binnen verschillende organisaties en regio’s. Daarom maakten we een opsplitsing per regio. Zo kan je op een gestructureerde manier zoeken binnen onze vacatures.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?

Stuur ons een mailtje met je vragen, bel ons of kom eens langs.