Organisaties

Organisaties

Organisaties kunnen steeds aansluiten binnen VONAK vzw.
Hiervoor moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De organisatie is een vzw.
  • De organisatie ontvangt geen subsidies van autonoom vrijwilligerswerk.
  • Zij staan open om kwetsbare vrijwilligers een kans te bieden binnen een vrijwilligersopdracht die zich hiertoe leent.
  • De organisatie sluit een verzekering tot Burgerlijke Aansprakelijkheid af.
  • De expertise van de organisatie staat ten dienste van VONAK en haar aangesloten organisaties.
  • Exclusieve samenwerking.
 

Wat kunnen organisaties verwachten?

  • In het eerste aansluitingsjaar:

o          Vrijwilligerscontracten en aansluiting bij de verzekering van VONAK voor elke vrijwilliger.
o          Plaatsen we de aangeleverde vacatures op de websites van VONAK, Give a Day en Vrijwilligerswerk.be.
o          Advies van onze vrijwilligersconsulenten.

  • In het tweede aansluitingsjaar:

o          Vrijwilligerscontracten en aansluiting bij de verzekering van VONAK voor elke vrijwilliger.
o          Plaatsen we de aangeleverde vacatures op de websites van VONAK, Give a Day en Vrijwilligerswerk.be. 
o          Advies van onze vrijwilligersconsulenten.
o          Recht op subsidies van VONAK vzw*.
* Dit onder voorwaarden van het VONAK-subsidiereglement.
* Deze middelen worden steeds ten voordele van de vrijwilligers binnen de organisatie ingezet.

Wat verwacht VONAK van de organisaties?

  • Gebruik maken van de digitale onthaalmap, aangeleverd door Vonak vzw.

o          Vaste contactpersoon/vrijwilligerscoach
o          Checklist; Overloop deze lijst met de vrijwilliger, zodat hij/zij wettelijk in orde is.
o          Vrijwilligerscontracten; Vrijwilligerscontracten op maat van de organisatie.
Er bestaat een exemplaar voor elke vrijwilligersopdracht dat men aanbiedt.

Deze contracten zijn ondertekent door de verantwoordelijke van VONAK. Wanneer een nieuwe vrijwilliger start, wordt er een contract opgesteld en ondertekend door de vrijwilliger en de vrijwilligerscoach van de organisatie.

o          Kwartaallijst

De vrijwilliger wordt geregistreerd in de kwartaallijst die VONAK aan de organisatie bezorgt bij aanvang van een nieuw kalenderjaar.

Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze lijst actueel te houden van wie er start als nieuwe vrijwilliger en wie stopt. De lijst zal per kwartaal bezorgt worden aan VONAK. 

o          Verzekeringsdocumenten

In geval van een ongeval kan de organisatie de verzekeringsdocumenten invullen.

De eigenlijke aangifte gebeurt door VONAK.

o          Aanleveren van vacatures

De aangesloten organisatie zorgt voor de vacature die door VONAK verspreidt wordt op alle kanalen.
In de digitale onthaalmap kan je hierrond richtlijnen vinden.

o          Vormingen

VONAK bundelt haar vormingen die ze in het verleden heeft gegeven en in de toekomst zal brengen.

o          Dienstverlening

Onze dienstverlening is kosteloos.