Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk maakt gelukkig

Een vrijwilligersactiviteit werkt heilzaam voor lichaam én geest. Een ander helpen creëert sociale banden en houdt daarom eenzaamheid en depressie op een afstand. Vrijwilligers hebben minder stress en een grotere levensvreugde.

Wat is vrijwilligerswerk?

We spreken over vrijwilligerswerk als:

  • Mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft.
  • Ze dit onbezoldigd doen. Vrijwilligers kunnen enkel een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen.
  • Ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, gemeenschapsdienst, alternatieve sanctie … is volgens de wet geen vrijwilligerswerk.

Vonak ondersteunt vrijwilligers, organisaties en lokale besturen

Vonak staat voor VrijwilligersOrganisatie Noord-Antwerpen en Kempen. Vonak is een erkende en autonome vrijwilligersorganisatie.

Vonak ondersteunt individuele vrijwilligers, organisaties en lokale besturen in ‘vrijwilligen’.

Bij Vonak zelf kan je geen vrijwilligerswerk doen.

Vonak is op 3 verschillende domeinen actief

1. Vrijwilligers

Mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk kunnen bij Vonak terecht. We gaan samen op zoek naar een passend engagement.

We geloven er in dat iedereen met de juiste motivatie en verwachtingen kan vrijwilligen.

2. Lokale besturen

VONAK vzw ondersteunt lokale besturen om de doelstellingen te realiseren voor de eigen inwoners. We bieden een combinatie van een online- en offlineservice om iedereen te mobiliseren om te vrijwilligen, het vrijwilligersaanbod in de gemeente op een aantrekkelijke wijze bekend te maken, acties te organiseren om ‘vrijwilligen’ te promoten, vrijwilligers te informeren, te rekruteren, en te ondersteunen en Vonak ondersteunt de aangesloten gemeentes met het opstellen van een vrijwilligersbeleid.

Tenslotte richt VONAK zich tot de verenigingen in de gemeente om hen ‘warm te maken’ om vrijwilligers in te zetten, hen te helpen bij het opzetten van een vrijwilligersbeleid en de praktische en administratieve organisatie van hun vrijwilligerswerking.

3. Aangesloten organisaties

Vzw’s hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de werking van Vonak. Zij worden administratief en financieel ondersteund.

Zo zorgen we ervoor dat elke vrijwilliger verzekerd is, goed wordt begeleid en geapprecieerd.

Onderling worden er ervaringen uitgewisseld en worden de aangesloten organisaties op gepaste manier ondersteund.

Onze visie

Elke persoon is onze medemens

- Met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen
- Met zijn eigen wensen en verwachtingen
- Met zijn eigen ideeën en overtuigingen
- Met zijn eigen geschiedenis

We gaan respectvol met elkaar om

- Met jou als vrijwilliger
- Met de medewerkers van de samenwerkende organisaties
- Met de cliënten van de samenwerkende organisaties

Dit alles willen we doen

- Binnen een veilige omgeving
- Binnen onze mogelijkheden
- Rekening houdend met jouw rechten
- Rekening houdend met jouw plichten

Ondersteuning bij vrijwilligerswerk

- Bij het maken van goede keuzes
- Bij het vinden van een vrijwilligersjob die je voldoening geeft

We willen met je praten en naar je luisteren

- Omdat jouw mening en wensen voor ons belangrijk zijn
- Omdat we je willen leren kennen zodat er een goede match kan gemaakt worden
- Omdat we extra aandacht bieden als vrijwilligersorganisatie aan kwetsbare vrijwilligers