Onze visie & activiteiten

Vonak ondersteunt vrijwilligers, organisaties en lokale besturen

Vonak staat voor VrijwilligersOrganisatie Noord-Antwerpen en Kempen. Vonak is een erkende en autonome vrijwilligersorganisatie.

Vonak ondersteunt individuele vrijwilligers, organisaties en lokale besturen in ‘vrijwilligen’.

Bij Vonak zelf kan je geen vrijwilligerswerk doen. Vonak is enkel een draaischijf. We zorgen ervoor dat alle administratieve zaken in orde zijn voor de vrijwilliger. We coachen en bieden organisaties handvaten om hun vrijwilligersbeleid op een goede manier te organiseren. Vrijwilligers kunnen bij ons terecht, samen met hen gaan we op zoek naar de geknipte job. Vonak hecht ook veel belang aan de erkenning van vrijwilligers binnen de werking. Daarom spoort Vonak de organisaties aan om op geregelde tijdstippen hun vrijwilligers te bedanken. Wij nemen als overkoepelende organisatie een stukje van deze taak op ons, door bedank- en vormingsmomenten te creëren. Deze activiteiten staan steeds open voor alle vrijwilligers van Vonak, ongeacht in welke organisatie ze aan de slag zijn.

Naast het bedanken en educatief werken, staan ontmoeting en uitwisselen van ervaringen centraal.

Vonak is er van overtuigd dat iedereen talent heeft. Met onze slagzin willen wij dit bevestigen: “Er zit meer in jou dan je denkt“.

In ieder van ons zitten essentiële eigenschappen. Via vrijwilligerswerk kan je deze eigenschappen aanspreken om zo onze samenleving te verbeteren.

Wat doen wij?

De opdracht van Vonak vzw bestaat eruit een vrijwilligersdraaischijf te zijn voor het Noorden van Antwerpen en de Kempen.

Dit betekent dat Vonak vrijwilligers wil rekruteren via verschillende kanalen: vacatures op de websites http://www.vrijwilligerswerk.be , https://www.giveaday.be en https://www.vonak.be/vacatures, folders, affiches, sociale media, aanwezigheid op markten, beurzen en dorpsdagen, en voorstellingsmomenten.

Er wordt een opvolgingstraject voorzien voor alle vrijwilligers. Dit houdt in dat vrijwilligers op de werkvloer ondersteund worden door de vrijwilligerscoach*. Vonak biedt de mogelijkheid van evaluatie en bijsturing. Jaarlijks krijgt u hiervoor een uitnodiging. Vonak maakt de organisatie en vrijwilliger attent te zorgen voor voldoende feedbackmomenten en bijsturing waar nodig. 

VONAK kan hierbij een partner zijn. 

Vonak biedt ontspannende en vormende activiteiten aan, stimuleert de vrijwilligers om via inspraakprojecten/momenten te participeren aan de uitbouw van het beleid en werft en sluit samenwerkingsovereenkomsten af met organisaties die actief zijn in het domein welzijn, lokale besturen en gebruik willen maken van de vrijwilligersdraaischijf.

Deze organisaties en lokale besturen mogen rekenen op advies en ondersteuning bij de uitbouw van het vrijwilligerswerk binnen hun werkveld.

Vonak biedt zowel aan de vrijwilliger als aan de organisatie een vrijwilligersverzekering aan.

* vrijwilligerscoach = elke organisatie duidt per cluster van activiteiten een verantwoordelijke aan. Hij/zij volgt het goede verloop van de activiteiten en samenwerking met de vrijwilligers op.

Onze visie

Elke persoon is onze medemens

- Met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen
- Met zijn eigen wensen en verwachtingen
- Met zijn eigen ideeën en overtuigingen
- Met zijn eigen geschiedenis

We gaan respectvol met elkaar om

- Met jou als vrijwilliger
- Met de medewerkers van de samenwerkende organisaties
- Met de cliënten van de samenwerkende organisaties

Dit alles willen we doen

- Binnen een veilige omgeving
- Binnen onze mogelijkheden
- Rekening houdend met jouw rechten
- Rekening houdend met jouw plichten

Ondersteuning bij vrijwilligerswerk

- Bij het maken van goede keuzes
- Bij het vinden van een vrijwilligersjob die je voldoening geeft
- Bij het deelnemen aan vorming i.f.v. je vrijwilligerswerk.

We willen met je praten en naar je luisteren

- Omdat jouw mening en wensen voor ons belangrijk zijn
- Omdat we je willen leren kennen zodat er een goede match kan gemaakt worden
- Omdat je zelf mee mag bepalen hoe we werken
- En we bieden extra aandacht als vrijwilligersorganisatie aan kwetsbare vrijwilligers