Aan de slag

Wij ondersteunen vrijwilligers in 3 grote stappen:

 •  

  Stap 1: Gesprek met de vrijwilligersconsulente van VONAK en/of vrijwilligerspunt in de gemeente

  Tijdens dit gesprek peilen we naar:

  • persoonlijke gegevens (opleiding, werkervaring, huidige bezigheden…)
  • de voorkeur betreffende het vrijwilligerswerk
  • beschikbaarheid
  • motivatie

  Tijdens dit gesprek stellen we de samenwerkende organisaties voor:

  • Wie zijn zij? Waarvoor staan zij?
  • Naar welke talenten zijn zij op zoek?
 •  

  Stap 2: Wij of de organisatie waarop de keuze gevallen is stellen een vrijwilligerscontract op

  In de aangeboden vacatures

  • Er wordt een keuze gemaakt uit de voorgestelde vacatures door de vrijwilliger
  • Hij/zij wordt voorgesteld aan de vrijwilligersconsulente
  • Hij/zij maakt kennis met de activiteit, deelnemers en het takenpakket
  • Na de kennismaking beslist de vrijwilliger of de match ok is
  • Indien de organisatie het wil, is er een bepaalde proefperiode
  • We stellen de vrijwilligersovereenkomst op
  • Na een afgesproken periode wordt er met de vrijwilligerscoach een evaluatiemoment voorzien

  Indien er geen vacature op maat van de vrijwilliger is in het huidige aanbod, gaan we creatief met hem/haar op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

  • Gaan we verder op zoek naar de talenten van de vrijwilliger
  • Gaan we op zoek binnen de aangesloten organisaties of we deze talenten kunnen inzetten
  • Indien dit niet mogelijk is gaan we op zoek naar nieuwe partners

  Wanneer er geen geslaagde match bereikt wordt herhalen we stap 2.

 •  

  Stap 3: Opvolgingstraject wordt opgestart

  Indien de verantwoordelijke van Vonak en de vrijwilligersconsulente oordelen dat het zinvol is om je als vrijwilliger door een meter en peter te laten ondersteunen, zullen we dit aanbieden. Meter en peter zijn mensen die over de nodige ervaring beschikken binnen het vrijwilligerswerk en de specifieke activiteit.

  Zowel de vrijwilligersconsulente en de vrijwilliger kunnen bij de verantwoordelijke van Vonak terecht met vragen, bedenkingen, aanvragen tot vorming, nieuwe voorstellen enz.

  We bieden ook elk jaar de mogelijkheid om de samenwerking tijdens een gesprek te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Aangifte?

De vrijwilligerswet is zo gemaakt dat eenieder kan deelnemen aan het vrijwilligersleven. Om het overzichtelijk te maken zijn er categorieën opgesteld. Bepaalde categorieën van mensen moeten eerst een aanvraag indienen. Hieronder geven we een korte samenvatting. Zo weet je in welke categorie je zit en of er een aanvraag gedaan moet worden.

Val je niet in één van deze categorieën? 


Geen probleem!

Je kan zo aan de slag.

De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) stelt als regel “dat elke uitkeringsgerechtigde die via een instelling een vervangingsinkomen ontvangt, een aanvraag moet indienen”. Personen die voor hun brugpensioen vrijwilligerswerk deden, moeten ook een aanvraag indienen. Vermeld er zeker bij dat je voor je brugpensioen al vrijwilligerswerk deed.
Voor de start van het vrijwilligerswerk doe je een schriftelijke aanvraag bij de RVA. Vanaf deze aanvraag binnen is, kan je starten. Je hoeft het antwoord van de RVA niet af te wachten. Binnen de twaalf dagen neemt de RVA een beslissing. Er bestaan drie soorten beslissingen. Ten eerste is je vrijwilligerswerk aanvaard. Ten tweede, de RVA weigert je aanvraag.
Een derde mogelijkheid is dat de RVA een beperking oplegt.

Personen die langer dan 30 dagen niet kunnen gaan werken wegens een ongeval, dienen goedkeuring te hebben van de adviserende arts. Omdat het ziekenfonds een vervangingsinkomen betaalt, is deze goedkeuring nodig. Arbeidsongeschikten moeten op een positief antwoord van de geneesheer wachten. Zij kunnen niet meteen starten.
Een goedkeuring is meestal van bepaalde duur. Vergeet daarom niet je aanvraag te verlengen.

Personen die een leefloon ontvangen, lichten best het OCMW eerst in. Het is goed dat je jezelf inzit in de maatschappij. Het OCMW zal daarom in de meeste gevallen het vrijwilligerswerk aanmoedigen. Je hoeft geen documenten in te vullen. Als je tegen je maatschappelijk assistent vertelt wat je juist gaat doen, is dat voldoende.

De vrijwilligerswet splitst de categorie “bejaarden” op in drie groepen. Tussen deze groepen bestaat er, voor het vrijwilligerswerk, geen verschil.

Mensen die een uitkering ontvangen van RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), hoeven niets te doen. Zij kunnen zonder probleem starten met het vrijwilligerswerk.
Ook mensen met een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kunnen zonder probleem aan de slag.
Tot slot kunnen mensen met een gewaarborgd inkomen boor bejaarden (GIB) zo aan de slag.

Jongeren kunnen pas vrijwilliger zijn vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 wordt. Op deze regel zijn twee uitzonderingen. Er mag door kinderen van 15 jaar of jonger vrijwilligerswerk worden gedaan in het kader van de jongerenbeweging en in het kader van schoolactiviteiten.

Bekijk onze vacatures

Vonak is actief binnen verschillende organisaties en regio’s. Daarom maakten we een opsplitsing per regio. Zo kan je op een gestructureerde manier zoeken binnen onze vacatures.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?

Stuur ons een mailtje met je vragen, bel ons of kom eens langs.